Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu

Licencja na Holowanie Narciarza Wodnego

Egzamin umożliwiający uzyskanie licencji na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Terminy szkoleń 2019:
 • 05.04.2019 Niedzica Zamek
 • 06.04.2019 Tarnobrzeg
 • 27.04.2019 Niedzica Zamek
 • 11.05.2019 Niedzica Zamek
 • 24.05.2019 Niedzica Zamek
 • 25.05.2019 Tarnobrzeg
 • 22.06.2019 Niedzica Zamek
 • 05.07.2019 Tarnobrzeg
 
 • część teoretyczna – test wyboru
 • część praktyczna – sprawdzenie umiejętności zdobytych na kursie
Wydanie licencji
Do ceny kursu należy dodać cenę za wydanie licencji: 50 zł lub 25 zł (uczniowie/studenci).
 
Po zdanym egzaminie należy przygotować:
 • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
 • zaświadczenie o zdanym egzaminie (otrzymuje się je egzaminatora)
 • zgoda rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej), udział w egzaminie
 • dowód wpłaty za licencję
 • wypełniony wniosek wygenerowany ze strony PZŻ, który wraz z dowodem wpłaty za patent oraz zaświadczeniem o kończonym kursie należy przesłać do związku.
Komplet dokumentów kursant składa do jednostki wskazanej przez egzaminatora w celu otrzymania patentu. Dokumenty można złożyć dopiero po zakończonym kursie i egzaminie.